Üdvözlöm, Dr. Toma Eszter ügyvéd vagyok, a Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett tagja.

Célom mind magánszemély, mind jogi személy ügyfeleim maximális elégedettségének elérése érdekében

 • hiteles
 • bizalmon alapuló
 • professzionális és minőségi
 • magas színvonalú

szakmai jogi szolgáltatás nyújtása, mely során hangsúlyozottan kap szerepet a mindenre kiterjedő, és közérthető kommunikáció.

Ingatlanjogra specializálódott ügyvédként végig kísérem Önt a teljes ingatlanjogi ügyleten, kezdve az ingatlanjogi tanácsadástól, az okiratok előkészítésén, majd véglegesítésén át, – tulajdonjogszerzés esetén – egészen az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésig.

Miben tudok Önnek segíteni?

Ingatlan Adásvételi szerződés készítése/véleményezése

Az ingatlan adásvétele során igénybe vett ügyvédi megbízás keretében az alábbi teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtom Ügyfeleim részére, avagy mit tartalmaz az ügyvédi munkadíj?

 • Az adott ingatlannal kapcsolatos teljeskörű ingatlanjogi tanácsadás,
 • Az ingatlan hiteles tulajdoni lapjának-, jogi helyzetének alapos vizsgálata,
 • Szerződő felek személyi azonosságának ellenőrzése (JÜB azonosítás),
 • Az ügylethez kapcsolódó okirat(ok) szerkesztése, különösen, de nem kizárólagosan az adásvételi szerződés előkészítése, szerződő felekkel történő egyeztetése, a szerződéses akaratnak, illetőleg a jogszabályoknak megfelelő véglegesítése,
 • Az adásvétel tekintetében felmerülő adó– és illeték fizetésére vonatkozó jogi tájékoztatás, az igénybe vehető kedvezmények vizsgálata,
 • NAV B400 adatlapok szabályszerű kitöltése, az ingatlan-nyilvántartási kérelem előkészítése,
 • Teljeskörű ügyvédi képviselet a földhivatali eljárás során.

Ingatlan adásvételi szerződés Ügyfél által fizetendő költségei

 • Ingatlan adásvételhez kapcsolódó ügyvédi munkadíj – Az adásvétel során eljáró ügyvédet általában a vevő választja, és a vevő fizeti meg az ügyvédi munkadíjat.

Az ügyvédi munkadíj magában foglalja a szerződő felek személyi azonossága ellenőrzésének költségét is.

 • Igazgatási szolgáltatási díj: 6 600 Ft (általános tételű eljárási díj)
 • Ingatlan hiteles tulajdoni lapja lekérési költsége: 3 600 Ft
 • Ingatlan megvásárlása után fizetendő vagyonszerzési illeték: az ingatlan megvásárlását követően, az ingatlan értékét figyelembe véve kerül meghatározásra a vevő által fizetendő illeték.

E-mail: halozaterejekft@gmail.com

Telefon: +36-30-852-0430